Slice 1
Value pack

HƯỚNG DẪN MUA SÁCH EBOOK

Chuyển khoản số tiền tương ứng vào tài khoản sau

 

19035812505016

TRAN TRUNG KIEN

TECHCOMBANK
 

Kèm lời nhắn là email của bạn bỏ "@" và số hiệu sách

kien.trangmail.com book 1 2

BOOK 1

MỐI QUAN HỆ KHAI PHÓNG

đ 199,000

BOOK 2

TƯ DUY PHẢN BIỆN

đ 299,000

Tủ Sách Khai Phóng Shop

VALUE PACK COMBO (3 BOOKS)

đ 900,000

BOOK 3 (New)

GIÁO DỤC TỰ DO KHAI PHÓNG (Mục lục)

đ 499,000