Cùng Kien Tran

Xây dựng mảnh vườn xanh tốt trong một xã hội zombie hời hợt, nô lệ yếu đuối, mạng nhện giáo điều, lối mòn u mê của văn hóa, truyền thống, gia đình, tư duy đám đông.
 

Trên hành trình từng bước tìm kiếm giác ngộ cá nhân Individual Enlightenment ứng dụng Tư Duy Phản Biện.

 

Trở thành một Free Thinker, một Free Soul. Hoàn toàn tự do đúng nghĩa.

 

Và nhiều hơn nữa...